Last minute zájezdy Letenky Itálie další země

Odjeďte na dovolenou do Itálie

Jaká je Itálie?

Itálie - pláž Převážně hornatá či kopcovitá Itálie má jedinou oblast s úrodnou půdou a to Pádskou nížinu, kde se pomocí zavlažování intenzivně pěstuje řada plodin. Většina jižní části Apeninského poloostrova a ostrovy Sardinie a Sicílie mají dlouhá léta a horší půdu. Na jihu země je také méně měst, která jsou menší než města na severu. Ačkoliv byl poloostrov kdysi sjednocen pod správou Římanů, tak po pádu Římské říše se země proměnila v mozaiku království a městských států. Obchod s ostatní Evropou se zbožím, které bylo dovážené z Dálného východu, přinesl středověkým městským státům severní Itálie velké bohatství. Vynikajícími příklady jsou například Janov a Benátky. Poté co Portugalci objevili v 15. století mořskou cestu do Indie, začala Itálie na své obchodní důležitosti ztrácet. Ve 13. století se však právě v Itálii na pozůstatcích vlivu antické kultury zrodila renesance. Ta se vyznačovala velkým rozkvětem umění, vědy a architektury a její vliv se po dobu 250 let šířil celou Evropou. Kulturní vyspělost si Itálie udržela po celý novověk až do současnosti a to například v hudbě a operním umění, v literatuře a ve filmu. Opětovného sjednocení země bylo dosaženo až roku 1870. V té době byla jižní Itálie, Sardinie a Sicílie mnohem chudší než severní, ryze pevninská část. Chudoba jihu vedla k hromadné emigraci tamních obyvatel do Spojených států a dalších zemí. Tyto ekonomické rozdíly trvají dál navzdory snahám napomáhat rozvoji jižních oblastí, které probíhají od 50. let a které prudce snížily odliv lidí ze země.

Obchod a průmysl, k jehož rozvoji došlo zejména po roce 1945, je soustředěn na severu, především v nejvýznamnějších městech, jako je Milán nebo Turín. Itálie je proslulá originálními malými podniky, které se specializují na návrhy výrobků a módní zboží. Dalším významným odvětvím je cestovní ruch, který využívá dlouhého pobřeží i bohatého kulturního dědictví soustředěného ve městech, jako je Florencie, Řím a Pisa.

To důležité o Itálii

Rozloha: 301 308 km2

Počet obyvatel: 57 523 000

Hlavní město: Řím

Jazyky: italština, němčina, francouzština

Měna: Euro

Dnešní tipy na zájezdy do Itálie